TẦM NHÌN

Phấn đấu để xây dựng và phát triển Vạn Xuân Agri thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất, chế biến và cung ứng các sản phẩm nông nghiệp. Chúng tôi hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc cung cấp hàng hóa chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn thế giới.

SỨ MỆNH

Trách nhiệm hàng đầu của Vạn Xuân là cung cấp các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn cho người tiêu dùng trong nước và thế giới: -Không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cung ứng -Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác, mang lại lợi nhuận cho đối tác.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng: Luôn hướng tới chất lượng trong từng sản phẩm và dịch vụ. Chuyên nghiệp: Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ cung ứng, mang lại sự hài lòng cho các đối tác và người sử dụng.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Phát Triển Bền Vững

Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong đơn vị, cũng như việc cung cấp hàng hóa cho khách hàng một cách bền vững.

Vùng Nguyên Liệu Sạch

Xây dựng, tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rau quả, nông sản.

Giá Trị Nông Sản

Tăng năng lực sản xuất và giám sát chất lượng hàng hóa của các nhà máy chế biến, đổi mới công nghệ, mở rộng qui mô doanh số.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay